Masz pytania? Zadzwoń: 12 684 33 92 lub napisz biuro@tfc-global.com

  • Polski
  • English

Serwis


Wszystkim naszym Klientom udostępniamy możliwość szybkiego skontaktowania się celem zgłoszenia potrzeby serwisowania maszyn. Serwis obsługuje Klientów na terenie całej Polski. Prace naprawcze przeprowadzane są na miejscu, przez nasz zespół techniczny. Serwisujemy szybko, wygodnie i bezproblemowo. 


Skontaktuj się wypełniając formularz. Prosimy o uważne i dokładne wypełnianie formularza, by usprawnić przebieg zgłoszenia.

POTRZEBUJESZ SERWISU?

Uprzejmie informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzaćTotal Fitness Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie, ul. Rybitwy 2, 30-722 Kraków,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675985, NIP: 6793148886, REGON: 367248460 (zwana dalej Administratorem).

2. Państwa dane wskazane w formularzubędą wykorzystywanew związku z koniecznością wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - a podanie danych jest dobrowolne, leczjest niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy (wykonania naprawy lub serwisu, w tym w ramach rękojmi lub gwarancji).

Twoje daneProdukt