Refurbished machines

We refurbish machines from brands such as Technogym, Lifefitness, and Precor. We perform all the machine refurbishment work ourselves. We have our own technical department, quality control department, electronics and mechanical engineers, and a paint shop.  We do not outsource any work – all the work takes place at our headquarters in Kraków.

Refurbished machines at Total Fitness Concept

Total Fitness Concept is a company offering used gym and fitness club equipment, as well as already refurbished machines for sale. Our offer includes both used and refurbished equipment from brands such as Precor, TechnoGym, and Life Fitness.

The refurbished machines are carefully inspected in terms of safety. The elements which undergo repairs and maintenance guarantee that the machines are still in good condition and ready for use. Regular technical inspections and maintenance help keep the equipment in a proper condition.

Gym equipment refurbishment step by step

Used gym equipment which arrives at our warehouse is first broken down into parts. The fixed elements, that is plastics or metal frames, are carefully cleaned, washed, and then painted at our paint shop. Wear parts, on the other hand, such as bearings and shock absorbers, are replaced with new ones. All the electronic devices go to our technical department.

Then, the machines are assembled and set up. At the end, all the refurbished machines are verified by our quality control department, where they undergo a visual and technical inspection. All that in order to detect and remove any potential defects and ultimately deliver the equipment to the customer in good working order.

maszyny regenerowane

Equipment customisation at the customer’s request

During the refurbishment process of used training equipment, we offer its full customisation, that is painting in any colour the customer may want, adding elements of branding and visual identity or any other graphic elements ordered by the customer. Customisation, and consequently personalisation, of the products gives them character, which ultimately helps build the image of the fitness club or gym.

The advantages of refurbished machines

  • Thanks to the refurbishment process, machines at the gym can be used for many years. Any damaged parts are replaced or repaired, which extends the machine’s lifetime. This means that even after years of use, machines refurbished by Total Fitness Concept will still be fully functional and will not require frequent replacement.

    Refurbished machines, both cardio- and strength-oriented, are more affordable than new ones. Thanks to the refurbishment of existing equipment, the repair and maintenance costs are lower, which translates into lower prices for customers. Refurbished machines are an excellent choice for those looking for low-cost solution for their gyms and fitness clubs.

    Gym equipment refurbishment is also environmentally friendly. We care about our planet, which is why we focus on waste reduction and extending product life cycle through refurbishment. Thanks to the use of existing machines and avoiding their unnecessary replacement, the consumption of raw materials and energy needed to manufacture new ones is limited.

maszyny regenerowane

Oszczędność jest jedną z głównych zalet posiadania maszyn regenerowanych na siłowni. Wykorzystanie maszyn regenerowanych może przynieść korzyści finansowe zarówno dla właścicieli siłowni, jak i dla użytkowników. Maszyny regenerowane zwykle są dostępne w niższych cenach niż nowe maszyny. Ponieważ są one poddawane procesowi regeneracji, w którym uszkodzone lub zużyte części są naprawiane lub wymieniane, koszt produkcji jest znacznie niższy niż w przypadku produkcji nowych maszyn. To przekłada się na niższą cenę dla kupujących, co czyni maszyny regenerowane bardziej oszczędnym wyborem.

Regeneracja sprzętu na siłownie otwiera możliwość zakupu wyposażenia z najwyższej półki za rozsądną cenę. Topowe marki takie jak Technogym, Lifefitness czy Precor są drogie, ale już maszyny regenerowane tych marek można znaleźć w bardzo atrakcyjnych cenach- dzięki czemu właściciele siłowni mogę zapewnić swoim klientom maszyny na siłownie od największych i najbardziej znanych producentów, nie płacąc za nie aż tak dużo.

Oczywiście, maszyny regenerowane są bezpieczne. Dzięki wieloetapowemu procesowi regeneracji, a na koniec sprawdzeniu maszyn przez nasz Dział Kontroli Jakości maszyny regenerowane w naszej firmie wyjeżdżają do klientów w pełni sprawne. Zawsze zachęcamy naszych klientów do regularnych przeglądów technicznych i konserwacji maszyn regenerowanych co pomaga utrzymać maszyny w optymalnym stanie.

Popularne maszyny regenerowane

REGENEROWANA BIEŻNIA

Technogym Run Now 700 Unity

REGENEROWANY ROWER PIONOWY

TECHNOGYM NEW BIKE 700 UNITY

REGENEROWANY ROWER

TECHNOGYM NEW RECLINE 700 LED

REGENEROWANY ORBITREK

TECHNOGYM SYNCHRO 700 UNITY

REGENEROWANA BIEŻNIA

LIFE FITNESS ENGAGE

REGENEROWANY ROWER POZIOMY

LIFE FITNESS ACHIVE

REGENEROWANY ORBITREK

LIFE FITNESS INSPIRE