Kontakt

Sprzedaż krajowa

SPRZEDAŻ KRAJOWA:
T: +48 533 579 … (zobacz)
M: sprzedaz@tfc-global.com

KAROLINA ŻOLKIEWICZ
T: +48 531 111 … (zobacz)
M: karolina.z@tfc-global.com

RADOSŁAW BZÓWKA
T: + 48 507 437 … (zobacz)
M: radoslaw.b@tfc-global.com

Sprzedaż międzynarodowa

SPRZEDAŻ MIĘDZYNARODOWA:
M: sales@tfc-global.com

RAFAŁ RACHWALSKI
T: +48 668 185 … (zobacz)
M: rafal.r@tfc-global.com

MICHAŁ CYGANEK
T: + 48 533 900 … (zobacz)
M: michal.c@tfc-global.com

Formularz kontaktowy

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ ORAZ:


Uprzejmie informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzać Total Fitness Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Krakowie, ul. Rybitwy 2, 30-722 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675985, NIP: 6793148886, REGON: 367248460 (zwana dalej Administratorem).

2. Państwa dane wskazane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane na podstawie udzielonej zgody, w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość/zapytanie, a podanie danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Administratorem, lecz jest niezbędne dla odpowiedzi przez Administratora na Państwa wiadomość/zapytanie.

3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie Państwa danych.
Facebook